Endre Judit

judit-fb-kep

Nem dráma a pedagógia… 

Judit gimnáziumi éveit az Egyesült Államokban töltötte, ahonnan más világlátással, egy eltérő, dinamikus kultúra tiszteletével tért haza.

Bár sok minden érdekelte, élethivatását a gyermekek tanításában találta meg. Az angol szakon kívül elvégezte a kulturális antropológia, valamint a közgazdász-diplomata szakot is.

Egyetemi tanulmányai során talált rá a drámapedagógia módszerre. A drámapedagógia nem (csak) a színészet megélését, hanem játékos-komoly életszituációk begyakorlását is jelenti, mely segítséget jelent minden fiatalnak élete során.

Arról szó sem lehetett, hogy a poroszos frontális oktatással tanítsa kis diákjait. Sokat kereste a módszert, mely megfelel a modern kor kihívásainak, és ahol kibontakoztathatja eddigi tudását.

Így talált rá a Helen Doron módszerre, mellyel magyarországi bevezetése óta, mintegy 17 éve nagy örömmel tanított már több száz tipegőt, bölcsist, ovist, kisiskolást és tinit.

Judit tudja, hogy nincs rossz és jó nyelvérzékű gyermek, mert mindenkiben ott szunnyad a tehetség, és a jó pedagógus, a Helen Doron oktató dolga, hogy megtalálja az utat, mely a biztos nyelvtudás felé vezet.